top of page

Ohjeet apuvälinetukeen

Apuvälineiden saaminen arkeen, opiskeluun ja työhön

Sinulla saattaa olla lakisääteinen oikeus käyttää avustavia välineitä, jotka auttavat sinua itsenäisessä ja omatoimisessa arjessa, tai mahdollistavat opiskelun ja työskentelyn ilman kohtuutonta rasitusta. Tämä tarkoittaa, että voit mahdollisesti saada näitä apuvälineitä joko maksutta tai osittain tuettuna eri lähteistä, kuten julkisesta terveydenhuollosta, Kelasta tai muista mahdollisista tahoista.

Ennen kun haet

Ennen kuin voit hakea apuvälineitä, tarvitset silmälääkärin virallisen lausunnon, joka vahvistaa näkövammaisuutesi. Näkövammainen henkilö voi olla joko sokea tai heikkonäköinen. Mikäli näköongelma voidaan korjata silmälaseilla tai toinen silmä näkee normaalisti, näkövammaisuuden kriteerit eivät täyty, ja apuvälineiden ja niihin liittyvien palveluiden käyttö voi olla maksullista.

Kun sinulla on asianmukainen lausunto silmälääkäriltä, voit ryhtyä hakemaan tarvitsemiasi apuvälineitä. Hakemusprosessi voi vaihdella sen mukaan, kuka on vastuussa apuvälineiden myöntämisestä sinun tilanteessasi. Seuraavassa käymme läpi yleisimmät tilanteet.

Apuvälineen valinta

Sopivat apuvälineet määritellään apuvälinekartoituksessa, jossa pääset keskustelemaan asiantuntijan kanssa näkemistarpeistasi ja kokeilemaan erilaisia laitteita. Samalla arvioidaan jo käytössäsi olevien apuvälineiden toimintakunto ja niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseesi. Lisäksi määritellään tarvittavan käytön opetuksen määrä. Hakeudu kartoitukseen siitä tahosta, josta aiot hakea myös itse apuvälineitä.

Kartoituksen jälkeen laaditaan suositus, jonka perusteella voit tehdä apuvälinehakemuksen.

Apuvälineet kouluun, harrastuksiin sekä kotiin

Apuvälineitä, joita tarvitaan kotona, harrastuksissa ja nuorimpien koululaisten opiskelussa, kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin. Näitä välineitä haetaan julkisen terveydenhuollon kautta. Kustannukset näistä apuvälineistä katetaan yleensä hyvinvointialueen varoista, ja joissain tilanteissa ne voivat olla myös vakuutusyhtiön tai muiden tahojen tarjoamia.

Terveydenhuollon kartoitus- ja hakuprosessi

Terveydenhuollon kartoitus- ja hakuprosessi lääkinnällisen kuntoutuksen suhteen etenee seuraavassa järjestyksessä:

Apuvälineiden haku aloitetaan ottamalla yhteyttä keskussairaaloiden kuntoutusohjaajiin. He opastavat sinua tarvikekartoituksen tekemisessä ja erilaisten palveluiden saamisessa.

Kunkin keskussairaalan kuntoutusohjaajan yhteystiedot ovat saatavilla Näkövammaisten liiton laatimasta Näkövammaisen palveluoppaasta, luvusta 17.

Kun apuvälinetarpeesi on selvitetty, voit hakea erilaisia apuvälineitä seuraavasti:

 1. Edulliset apuvälineet, kuten suurennuslasit, sanelin ja puhelimen ruudunlukuohjelma, myöntää terveyskeskus.

 2. Kotikäyttöön tarvittavat kalliit ja vaativat apuvälineet, kuten optiset laitteet ja apuvälineohjelmat, haetaan keskussairaalan kautta.

 3. Mikäli tarvitset apuvälineitä, jotka eivät kuulu lääkinnälliseen kuntoutukseen, kunnan sosiaalitoimi voi tarjota tukea niiden hankkimiseen. Tällaisia apuvälineitä voivat olla esimerkiksi tietokone tai tandempyörä.

Työelämän ja harrastusten apuvälineet

Jos opiskelu tai työskentely osoittautuu erittäin vaikeaksi tai mahdottomaksi ilman henkilökohtaisia apuvälineitä, Kela voi myöntää tarvittavat vaativat apuvälineet ja vastata niiden käytönohjauksesta ja ylläpidosta (KKRL 566/2005 6§ ja 8§). Tällöin apuvälineet liittyvät ammatilliseen kuntoutukseen, ja tarpeen arvioinnin suorittaa Kelan hyväksymä toimija.

Vaativiin apuvälineisiin ja niihin liittyviin palveluihin kuuluvat esimerkiksi:

 • Suurennus- ja lukulaitteet

 • Pistekirjoituksen näytöt

 • Tietokonepaketit

 • Daisy-soittimet

 • Apuvälineiden tarvekartoitukset, myös uusien tarpeiden ilmetessä

 • Käytönohjaus apuvälineen käytössä kaikissa vaiheissa

 • Asennus- ja huoltopalvelut.

Kelan apuvälineiden kartoitus- ja hakuprosessi Selkokielellä

Kun tarvitset apuvälineitä ammatillista kuntoutusta varten, voit seurata näitä vaiheita:

 1. Tarvitset lääkärin antaman lausunnon, joka todistaa sairautesi tai vammasi aiheuttaman kuntoutustarpeen (tämä lausunto tunnetaan nimellä B-lausunto).

 2. Soita Kelan kuntoutuksen asiakaspalveluun puhelinnumeroon 020 692 205 ja kerro, että tarvitset apuvälineitä. He pyytävät sinua täyttämään Kelan lomakkeen KU 103. Jos et ole varma lomakkeen täytöstä, voit varata ajan Kelan toimistolta tai soittaa Visual Focukseen.

 3. Kela tekee päätöksen siitä, missä ja kuka suorittaa kartoituksen. He ilmoittavat päätöksen sinulle.

 4. Kartoituksen toteuttaja saa myös päätöksen ja ottaa sinuun yhteyttä. Yhdessä sovitte, milloin ja missä kartoitus tapahtuu.

 5. Kartoituksessa kokeillaan erilaisia apuvälineitä selvittääkseen, mitkä niistä sopivat sinulle parhaiten.

 6. Kartoituksessa määritellään myös, kuinka paljon opastusta tarvitset apuvälineiden käytössä.

bottom of page